ثبت با سند برابر است

Translate to English

کارگردان : بهمن گوردزی

تهیه کننده : مجتبی متولی

تدوین : شاهین یارمحمدی

خلاصه داستان :  همیشه تو زندگیم دنبال یه پاس طلایی بودم ولی بهم پاس که ندادن هیچ، خودشون توپ رو کردن تو گل! اونا شدن غزال تیزپا، من شدم شیر، بی یال

News link : (more information about film , cast & crew)
http://www.mehrnews.com/news/4127112
http://www.farsnews.com/13960806000659
http://www.fcf.ir/old/the-news/other/2922
http://www.yjc.ir/fa/news/5558749

بالا